Regional sports Officers's phone number list

Sr. No.Name of Officer/DesignationCurrent PostingCode numberOffice numberResident numberMobile number
1

Shri S.S Mishra

Varanasi / Ghazipur

0542

2221378

 

9935200198

2

Shri Arunendra Kumar Pandey

Gorakhpur

 

 

 

9935197197

3

Shri. Ajay Kumar Sethi

Kanpur

 

 

 

8869068607

4

Smt. Rani Prakash

Aligarh

0571

2741210

 

7599327688

5

Shri. Raj Prakash Singh

Faizabad

05278

245120

 

9450223458

6

Smt. Mudrika Pathak

Azamgarh

 

 

09650680022

9891092193

7

Shri. Jitendra Yadav

Lucknow

0522

2623885

 

9456807707

8

Shri. Aley Haider

Meerut

0121

2664793

 

9412538336

9

Dr. Shri. Bhagwan Rai

Mirzapur

 

 

 

9415884406

10

Smt. Chanchal Mishra

Allahabad
Mayo Hall, Allahabad

0532

2256890
2266945

          

9415053961

11

Shri. Suresh Bonkar

Jhansi

0510

2443041

8953488863

9415610963

12

Shri. Rajesh Kumar Singh

Agra

0562

2227135

 

9411038307

13

Shri. Vijay Kumar

Moradabad / Bijnor

0591

2456321

9415967075

9307329498

14

Shri. Anand Bihar Srivastava

Chitrakoot Dham Banda

 

 

7054625984

9451845593

15

Smt. Nasreen Bano

Devipatan Gonda

 

 

 

9621123030

16

Shri. Prem Kumar

Saharanpur

0132

2611907

9897678519

9899760852

17

Shri. Laxmi Shankar Singh

Bareilly

0581

2532339

 

9411036129

18 Shri Chandra Mauli Pandey Basti       9415321036