Regional sports Officers's phone number list

Name of Officer/DesignationCurrent PostingCode numberOffice numberResident numberMobile number
Smt. Usha Lal, Deputy Director Kanpur 0512 2306553 9412643394 08273657817
Shri Ajay Kumar Sethi Agra 0562 2227135   8869068607
Shri S.S. Mishra Lucknow 0522 2623885   9935200198
Shri Arunendra Kumar Pandey Gorakhpur       9935197197
Shri Arunendra Kumar Pandey Basti       9935197197
Smt. Chanchal Mishra Allahabad Myohal, Allahabad 0532 2256890
2266945
  9415053961
Shri Ajay Kumar Sethi Aligarh 0571 2741210   8869068607
Smt. Chanchal Mishra Mirjapur       9415053961
Shri Raj Prakash Singh Jhansi       9450223458
Shri Raj Prakash Singh Chitrakootdham       9450223458
Smt. Mudrika Pathak Bareilly 0581 2532339 09650680022 9891092193
Smt. Mudrika Pathak Moradabad 0591 2456321 09650680022 9891092193
Shri Jitendra Yadav Faizabad 05278 245120   9456807707
Shri Jitendra Yadav Devipatan Gonda       9456807707
Shri Ale Haider Meerut 0121 2664793   9412538336
Shri Ale Haider Saharanpur 0132 2611907   9412538336
Dr. Bhagwan Rai Varanasi 0542 2221378   9415884406
Dr. Bhagwan Rai Azamgarh       9415884406