हाॅकी स्टेडियम

निर्मित कृत्रिम हाकी मैदान (एस्ट्रोटर्फ) - कुल संख्या - 05

लालपुर वाराणसी रामपुर सैफई में मा0 चन्दगी राम स्पोर्ट्स काम्प्लेक्स गुरू गोविन्द सिंह स्पोर्ट्स कालेज, लखनऊ राबरेली

निर्माणधीन कृत्रिम हॉकी मैदान (एस्ट्रोटर्फ) - कुल संख्या - 02

झांसी इटावा