स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स

निर्मित स्पोर्ट्स काम्प्लेक्स कुल संख्या - 03

अमिताभ बच्चन स्पोर्ट्स काम्प्लेक्स, इलाहाबाद चन्दगीराम स्पोर्ट्स काम्प्लेक्स, सैफई (इटावा)